عضو مارس بورلی اسلوان TFE South Riding


TFE مایل است به عضو مارس ما ، South Riding Beverly Sloan تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از کار دولتی بازنشسته شد. او می گوید سلامتی و تناسب اندام شغل تمام وقت او در حال حاضر است! کار او بسیار سخت بود و همیشه یافتن زمانی برای تناسب اندام دشوار بود. بورلی از دوران کودکی به ورزش و تناسب اندام مشغول بوده است. دیابت در خانواده او رخ می دهد ، بنابراین او می دانست …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید