آیا عادت غذا خوردن همزمان باعث عضله سازی و چربی سوزی می شود؟ : تغذیه


من در اینترنت چیزی به نام “دوچرخه کربوهیدرات” دیدم. این بدان معناست که شما 10٪ در تمرینات سنگین پرخوری می کنید و 50٪ کالری روزانه خود را از کربوهیدرات ها دریافت می کنید. در تعطیلات آخر هفته ، شما 10 درصد از کالری خود را مصرف می کنید ، اما فقط 25 درصد از کالری روزانه خود را به عنوان کربوهیدرات مصرف می کنید. این روش شبیه عضله سازی و چربی سوزی است ، آیا در مورد آن فکر کرده اید؟

دیدگاهتان را بنویسید