آیا مرغ و برنج در Chipotle سالم هستند؟ : تغذیه


اگر درست سفارش دهید ، چیپوتل یک وعده غذایی کامل است. در غیاب فشار خون بالا ، سطح سدیم خوب است.

اگر گوشت گاو را در مک دونالد خریداری می کنید ، در حال مصرف گوشت پستانداران هستید ، که برای شما مهم است ، یک سرطان زای 2 نوع برای سرطان روده بزرگ. و به ویژه گوشت قرمز سالم نیست. مرغ از این سالم تر است ، اما آیا مرغ سرخ کرده مک دونالد؟ چربی اشباع شده احتمالاً بیشتر است و چربی اشباع شده کلسترول LDL را افزایش می دهد

چیپوتل می تواند نسبتاً سالم باشد

دیدگاهتان را بنویسید