سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


تری

مهر ، سال

یوگای خنده

مهر ، سال

خبر خوب انجیل است
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
1 ساعت0 تا 12 عدد
بصورت حضوری با مشارکت خانم دشتبان برگزار می شود.
هزینه کلاس 50،000تامس
جهت ثبت نام با شماره 36276771تماس بگیر
یا به شماره 09160358760 از طریق واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید