معادل استیک غیر معمول یک غذای گیاهی است: تغذیه


شما در اینجا به دنبال طعم و مزه نیستید ، اما از نظر تغذیه ، استیک فقط از گیاهان استفاده می کند و هیچ چیز ساخته دست بشر نیست.

من می پرسم چون می دانم چگونه انرژی کم مصرف کنم. یعنی قوانینی که بیشتر انرژی زنجیره غذایی را از دست می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید