پاسخ: کووید -19 چالش های اخلاقی را در پزشکی تشدید کرد


ویراستار عزیز
به نظر می رسد هیچ کس با این ایده که فساد اخلاقی در حین مقررات رخ می دهد موافق نیست. نویسندگان پیشنهاد می کنند منابع مالی و منابع را به عنوان راه حل افزایش دهند. به نظر می رسد این نیمی از راه حل است: نیمی دیگر مطالعه جدی کاهش تقاضا است. در این زمینه ، باید تلاش شود تا مقدار زیادی از سرمایه مالی و انسانی که در پی مراقبت های کم هزینه (یا ناچیز ، یا مضر) قربانی می شود ، کاهش یابد. حداقل 50 درصد از وقت من صرف انجام کارهایی می شود که شخص دیگری می تواند انجام دهد یا اصلاً نیازی به انجام آن ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید