آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا گروهی برای از بین بردن ترس هستند؟من شنیده ام که آفت کش ها نه تنها در سطح غذا ، بلکه در داخل نیز وجود دارند ، اگر این درست است ، این مقدار چقدر است؟ آیا بر سلامت شما کم و بیش تأثیر می گذارد؟

ارسال شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید