آیا بین طعم چیزی و میزان مفید بودن آن برای بدن ما ارتباطی وجود دارد؟ : تغذیه


اگر مرزهای مشخصی مانند خوردن مدفوع یا خوردن آب نبات را در نظر بگیریم ، آیا صنایع غذایی وجود دارد که قاعده مزه = رفاه در آن اعمال شود؟ من فکر می کنم این نیز می تواند مشکل ساز باشد ، زیرا غذاهایی که طعم خوبی ندارند را می توان با افزودن مواد اضافی مزه دار کرد. شاید این قانون در مورد غذاهای فرآوری نشده صدق می کند؟ به عنوان مثال ، من نمی توانم عدس را تحمل کنم و شروع به سوزش می کنم ، اما وقتی آن را با غذاهای دیگر ، سس ها ، چاشنی ها ترکیب می کنم ، عاشق آن می شوم. اما آیا منطقی است که به سلیقه من گوش دهم و عدس نخورم؟ آیا مواردی وجود دارد که طعم یک روش مطمئن برای تعیین سلامت یک غذا باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید