منابع جامعه Way Your Way را کپی کنید


کمپین Move Your Way® یک کمپین تبلیغاتی برای ویرایش دوم راهنمای فعالیت بدنی برای آمریکایی ها است. هدف ما این است که با افزایش فعالیت بدنی به مردم کمک کنیم تا زندگی سالم تری داشته باشند.

چگونه می توانید درباره کمپین اطلاعات بیشتری کسب کنید و از آن برای برقراری ارتباط با مخاطبان در مورد فعالیت بدنی استفاده کنید – آیا این به معنای توزیع مطالب به اعضای تیم ، میزبانی یک رویداد محلی یا به اشتراک گذاری اطلاعات با بیماران است؟

دیدگاهتان را بنویسید