کسانی که اکنون بر اثر COVID -98 فوت کرده اند – NationNews Barbados – nationalnews.com


منتشر شده

شمار قربانیان ویروس کرونا به 98 نفر رسیده است

دو مرگ دیگر ناشی از کووید -19 در روز یکشنبه 10 اکتبر گزارش شد.

مرد 69 ساله باربادوئی در انزوای هفت روزه جان باخت. وی واکسینه نشده بود.

قربانی دیگر زن 74 ساله باربادوئی بود که به مدت 35 روز در انزوا جان سپرد. وی همچنین واکسینه نشده است.

شمار قربانیان COVID-19 به 98 نفر رسید.

وزیر بهداشت و رفاه ، سرهنگ دوم جفری بوستیچ ، صمیمانه تسلیت خود را به کسانی که عزیزان خود را از دست داده اند ، ابراز کرد. (BGIS)دیدگاهتان را بنویسید